22.09.2019 - Warszawa - Obsługa Lampy Szczelinowej I Stopień