23.11.2019 - Warszawa - Obsługa Lampy Szczelinowej II Stopień