Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest:

Sylwia Piskulska
85-710 Bydgoszcz, ul. Mazurska 2/20

tel.+48 575263823, e-mail:kontakt@twojeoczy.eu
NIP: 5542978822

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i i braku zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia/zlecenia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. Osoba, która podała dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym:
  • jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby – to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – usunięcie danych może być niemożliwe – jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 6. Dla zrealizowania umowy konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
  • nazwisko i imię;
  • telefon
  • adres e-mail;
  • NIP
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po zakończeniu umowy dane są archiwizowane na warunkach wymaganych dla dokumentacji finansowo-księgowej 6 lat – jeżeli były wystawione dokumenty finansowe. W innych przypadkach przez 3 lata od zakończenia umowy. Po w/w okresach są usuwane.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.